Venta OS ALARGOS FINCA URBANIZABLE EN OUTEIRO DE REI

Finca 8.000 m2, en Outeiro de Rei, ubicada en el nuevo plan de sectorización, posibilidad de realizar una pequeña urbanización.

Precio a Negociar

Tel: 658 902 668 (Luis)

Venta de Finca urbanizable Outeiro de Rei
Venta Finca en Os Alargos